Politikalarımız

ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ziraat, Maden, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema’nın,
•    Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji / İSG Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymak,
•    Tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
    •    Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,
    •    Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
    •    Teknolojik gelişmeleri takip edip olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
    •    Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve performansımızı sürekli geliştirmek.
    •    Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
•    Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, yan sanayileri, çalışanları, toplumla paylaşmak ve sistemleri yaygınlaştırmak,
•    Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek,
•    Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,
•    İş sağlığı ve güvenli, enerji verimliliği ve çevre konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak,
•    Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak,
•    Dokümante edilmiş Çevre / Enerji / İSG Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek,
Temel Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır.

 

KALİTE  POLİTİKASI

Otomotiv sektöründe dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Hema’nın, kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;

Gelişmiş üretim teknolojilerini ve bilgi birikimini kullanarak, tüm çalışanları ve tedarikçilerinin katılımıyla,
•    Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılamak,
•    Belirlemiş olduğu kalite hedeflerine süreç yaklaşımıyla ulaşmak,
•    Değişen dünya koşullarına cevap verecek şekilde kendisini donatıp sürekli geliştirmek,
•    Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,
•    Çevre ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde hareket etmek
temel Kalite Politikasıdır.