Yasal Uyarı ve Gizlilik

Yasal Uyarı

1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Hena Otomotiv aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Hena Otomotiv yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı,bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2- Hena Otomotiv sitesindeki bağlantılar sizi Hena Otomotiv ağının dışına götürebilir. Hena Otomotiv, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. Hena Otomotiv, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Hena Otomotiv bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Hena Otomotiv; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Hena Otomotiv kesinlikle sorumlu değildir.

4- İnternet aracılığıyla Hena Otomotiv ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Hena Otomotiv geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin Hena Otomotiv tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

5- 18 yaşından küçüklerin, Hattat Holding Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Hena Otomotiv sorumlu değildir.

6- Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Hattat Holding doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7- İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Gizlilik


1- Hena Otomotiv, internet sitesi ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. 

2- Hena Otomotiv, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, 
Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

3- Kişisel bilgilere sadece yetkili Hena Otomotiv personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Hena Otomotiv, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz.

4- Hena Otomotiv, sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Hena Otomotiv Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.